Tư vấn pháp lý

law-books_1

Tư vấn pháp luật thường xuyên;

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật;

Giải quyết tranh chấp thương mại, dân sự;

Tư vấn pháp luật lao động;

Tư vấn pháp luật Bảo hiểm;

Và các dịch vụ pháp lý khác….

“Với những định hướng rõ ràng ngay từ khi khởi nghiệp, và với những gì đã thể hiện trong suốt thời gian hoạt động, cùng với những cam kết dịch vụ mang tính lâu dài cho Khách hàng…

Green Consultant tin tưởng sẽ trở thành “điểm tựa pháp lý” vững chắc cho toàn bộ quá trình hoạt động và phát triển của Quý Khách hàng. Green Consultant đang từng bước khẳng định giá trị và đẳng cấp của một trong những công ty tư vấn uy tín hàng đầu Việt Nam”