Tư vấn doanh nghiệp

anh_2
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, doanh nghiệp; tư vấn nghiệp vụ hành chính, nhân sự chuyên nghiệp tạo sự liên lạc thuận lợi với các cơ quan chức năng Việt Nam.
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, tư vấn và đưa ra các đối sách giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành hành chính và quản lý nhân sự.

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH

Xin visa và thẻ tạm trú
Xin giấy phép lao động
Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân
Đăng ký bảo hiểm và thang bảng lương
Tính lương và bảo hiểm
Đăng ký nội qui lao động
Đăng ký/ Sửa đổi giấy phép kinh doanh cho công ty và văn phòng đại diện
Tư vấn hợp đồng
Tư vấn thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Xin cấp giấy phép xuất bản…
Tư vấn sở hữu chí tuệ : Đăng ký nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Quyền tác giả, Sửa đổi – Chuyển giao, Khiếu nại – Phản đối đơn, Bảo hộ – Thực thi, Đăng ký quốc tế.

“Với những định hướng rõ ràng ngay từ khi khởi nghiệp, và với những gì đã thể hiện trong suốt thời gian hoạt động, cùng với những cam kết dịch vụ mang tính lâu dài cho Khách hàng…

Green Consultant tin tưởng sẽ trở thành “điểm tựa pháp lý” vững chắc cho toàn bộ quá trình hoạt động và phát triển của Quý Khách hàng. Green Consultant đang từng bước khẳng định giá trị và đẳng cấp của một trong những công ty tư vấn uy tín hàng đầu Việt Nam”