Candidate Profile

Tư vấn nội – ngoại thất

nhan vien  hn 0988843322

Nội dung abcd

CV

Tải về
Điện thoại: 0988843322

Kỹ năng

may tinh

Học vấn

  • hhh
     1999 : 
     Grade / GPA : 2002
     Qualification : 

Kinh nghiệm

Đường dẫn