Tin tức

Khóa học riêng cá nhân

5

ĐIỂM ĐẶC BIỆT

Khóa học này dành cho những học viên không thể tham gia được các lớp học thông thường hoặc tốt nhất cho những học viên có nguyện vọng học theo chủ đề. 

HỌC PHÍ 

Phí nhập học 500,000 VNĐ
Vé cho 5 buổi 2,000,000 VNĐ
Vé cho 10 buổi 3,500,000 VNĐ
Vé cho 20 buổi + 1 buổi miễn phí 7,000,000 VNĐ
Vé cho 30 buổi + 2 buổi miễn phí 10,500,000 VNĐ
Vé cho 50 buổi + 3 buổi miễn phí 17,500,000 VNĐ
Phí Xe đưa đón/buổi (nếu có nhu cầu) 120.000 VNĐ

 

  • Một tháng tối thiểu phải tham gia 4 buổi học.
  • Vui lòng sử dụng vé trong vòng sáu tháng kể từ thời điểm mua.
  • Sau mỗi buổi học, hãy đưa vé để đặt hẹn cho buổi học tiếp theo.
  • Trường hợp vắng mặt, phải thông báo cho Lễ tân trước 17:00 của ngày hôm trước trừ các ngày nghỉ.
  • Nếu trường hợp không thông báo vắng mặt, nhà trường vẫn tính như bạn đã tham gia buổi học ngày hôm đó.
  • Việc chuyển nhượng học phí chỉ được áp dụng 1 lần nhưng nhất thiết phải thông báo cho Lễ tân của trường. Không được áp dụng trong trường hợp học viên thông báo riêng cho Giáo viên.

 

green-japanese-language-school-khong-nen

7th Floor, Dinhle Building, 123B Tran Dang Ninh Street, Cau Giay District, Hanoi.
Email: info@nhatngugreen.com 
Facebook: https://www.facebook.com/GREENCVN

Đăng ký Tuyển sinh

Leave a Reply