Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Kế Toán, Thuế

dich-vu-ke-toan-thue-hang-thang-tai-tphcm-2
 

KẾ TOÁN

Chúng tôi có khả năng cung cấp đa dạng các dịch vụ kế toán theo chuẩn mực và quy định kế toán Việt Nam hiện hành. Chúng tôi có thể lập sổ sách kế toán và xây dựng báo cáo tài chính từ đơn giản đến chi tiết để khách hàng có thể sử dụng tại Nhật Bản và hỗ trợ đắc lực cho mục đích quản lý. Chúng tôi khuyến khích lập sổ sách kế toán tại công ty khách hàng, chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ đào tạo chuyên môn kế toán cho nhân viên của khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong tất cả các bước của quá trình thành lập và đi vào hoạt động.

Thiết lập hệ thống kế toán

Lập sổ sách kế toán/ Soát xét/ Đào tạo

Hỗ trợ kiểm toán

Chữ ký kế toán trưởng

Soát xét báo cáo tài chính

Thiết lập hệ thống tính giá thành

THUẾ

Rủi ro thuế là một trong những rủi ro được dự trù trong sổ sách kế toán của mọi doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận cao, nếu mắc phải rủi ro thuế, lợi nhuận có thể không còn. Chúng tôi hỗ trợ dự đoán rủi ro về thuế mặc dù những rủi ro này rất khó nhận ra. Tại Việt Nam, những quy định về thuế thường xuyên được cập nhật, chính sách áp dụng lại khác nhau tùy vào khu vực và quyền hạn. Với những kinh nghiệm am hiểu sâu rộng về hệ thống thuế, chúng tôi tự tin vào khả năng hỗ trợ khách hàng trên mọi địa bàn để tránh những thất thoát có thể xảy ra.

Kê khai và quyết toán (Thuế TNDN, GTGT, TNCN, thuế nhà thầu)

Soát xét rủi ro thuế

Hỗ trợ hoàn thuế

Hỗ trợ thanh tra thuế

“Với những định hướng rõ ràng ngay từ khi khởi nghiệp, và với những gì đã thể hiện trong suốt thời gian hoạt động, cùng với những cam kết dịch vụ mang tính lâu dài cho Khách hàng…

Green Consultant tin tưởng sẽ trở thành “điểm tựa pháp lý” vững chắc cho toàn bộ quá trình hoạt động và phát triển của Quý Khách hàng. Green Consultant đang từng bước khẳng định giá trị và đẳng cấp của một trong những công ty tư vấn uy tín hàng đầu Việt Nam”