Thông tin tuyển sinh

Photodune

Liên tục Tuyển sinh các lớp Tiếng Nhật cho trẻ

BẠN ĐANG TÌM CHO CON BẠN MỘT TRUNG TÂM NHẬT NGỮ CHẤT LƯỢNG? BẠN MUỐN CON BẠN VỪA GIỎI TIẾNG NHẬT VỪA ĐƯỢC GIÁO DỤC NỀN VĂN HOÁ VĂN MINH CỦA NHẬT BẢN

Photodune

TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI LỚN (For ADULTS)

1. Tại sao bạn nên chọn Japanese for Adults? Trung tâm Nhật ngữ Green tập trung vào mục tiêu giúp bạn làm quen và yêu thích Tiếng Nhật, tiếp đó v

Photodune

TB TUYỂN SINH TIẾNG NHẬT CHO TRẺ KHAI GIẢNG 4.7.2017

  1. Tại sao bạn nên chọn Japanese for Kid? Trung tâm Nhật ngữ Green tập trung vào mục tiêu giúp trẻ từ 4 -14 tuổi làm quen và yêu thích Tiếng Nhậ

Photodune

Tuyển sinh các lớp Tiếng Nhật sơ cấp

(dành cho người chưa biết Tiếng Nhật) (khai giảng 06/03/2017 và ngày 07/03/2017) Trung tâm Nhật ngữ Green xin trân trọng thông báo lịch hoạt động tuy

Photodune

Tuyển sinh các lớp Tiếng Nhật khóa học cá nhân (khai giảng tháng 3/2017)

Trung tâm Nhật ngữ Green xin trân trọng thông báo lịch hoạt động tuyển sinh Tiếng Nhật cho khóa học cá nhân khai giảng tháng 3/2017. Đối tượng: Khóa