Thông tin các khóa học

Photodune

Khóa học 2 buổi/ tuần

» Thời gian biểu Buổi học Thời gian Lớp buổi sáng 08:30 ~ 10:00 10:20 ~ 11:50 Lớp buổi chiều: 13:30 ~ 15:00 15:20 ~ 16:5

Photodune

Khóa học 3 buổi/ tuần

» Thời gian biểu Buổi học Thời gian Lớp buổi sáng 08:30 ~ 10:00 10:20 ~ 11:50 Lớp buổi chiều: 13:30 ~ 15:00 15:20 ~

Photodune

Khóa học cấp tốc (Thứ 2 đến Thứ 6)

Khóa học cấp tốc (Thứ 2 đến Thứ 6)

Photodune

Khóa học Tiếng Nhật cho trẻ em dưới 6 tuổi

» Thời gian biểu Buổi học Thời gian Lớp buổi sáng: 08:30 ~ 10:00 10:20 ~ 11:50 Lớp buổi chiều: 13:30 ~ 15:00 15:20 ~

Photodune

Khóa học riêng cá nhân

ĐIỂM ĐẶC BIỆT Khóa học này dành cho những học viên không thể tham gia được các lớp học thông thường hoặc tốt nhất cho những học viên có nguyện vọng h