Biên phiên dịch Tiếng Nhật

japanese-greeting

Với thế mạnh sở hữu nguồn dữ liệu ứng viên có trình độ tiếng Nhật cao cấp (N2 trở lên). Chúng tôi cũng hỗ trợ nhu cầu thông dịch Nhật – Việt ngắn hạn cho các buổi họp, sự kiện, tour…và dịch thuật tài liệu theo nhu cầu của khách hàng.

Đăng ký dịch vụ

Tên công ty


Người liên hệ*


Điện thoại


Email*


Địa chỉ


Tiêu đề*


Nội dung*